Prawo administracyjne

dokumenty

Adwokat Rafał Kamiński reprezentuje interesy przedsiębiorców przed organami podatkowymi, a także przed sądem administracyjnym. W ich imieniu opracowuje pisma procesowe, a także skargi od decyzji wydanych przez urząd. Oprócz tego adwokat zapewnia zabezpieczenie interesów klienta w postaci doradztwa przy spisywaniu umów oraz w prowadzenia negocjacji czy mediacji.

 

Usługi prawne w zakresie prawa administracyjnego:

  • Wydawanie opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego materialnego.

  • Wsparcie przy postępowaniach administracyjnych i sądowo administracyjnych.

  • Pomoc w uzyskiwaniu koncesji i licencji.

  • Obsługa prawna procesu inwestycyjnego w budownictwie.

  • Regulowanie kwestii zamówień publicznych.

  • Porady w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego.