Prawo karne i karnoskarbowe

kajdanki

Kancelaria adwokacka Rafała Kamińskiego zajmuje się złożonymi sprawami zaliczanymi do prawa karnego i karnoskarbowego. Mowa między innymi o sprawach o oszustwa podatkowe, fałszowanie znaków towarowych, udaremnianie przetargu czy o pobicie, handel narkotykami i udział w zorganizowanych grupach przestępczych. Adwokat może wtedy reprezentować zarówno stronę oskarżoną (obrońca w sprawach karnych), jak i poszkodowaną (oskarżyciel posiłkowy).

 

Wsparcie przy tymczasowym zatrzymaniu i aresztowaniu

Każdy tymczasowy aresztowany lub zatrzymany ma pełne prawo do korzystania ze wsparcia adwokata. Może on zatem powołać obrońcę, który będzie brał udział w postępowaniu przygotowawczym. Prócz budowania linii obrony i zbierania materiałów dowodowych adwokat stanie się pośrednikiem aresztowanego/zatrzymanego, gwarantującym mu kontakt ze światem zewnętrznym, w tym z rodziną.