Prawo rodzinne

rodzina z dziećmi

Prawo rodzinne to gałąź prawa cywilnego. Reguluje ono przede wszystkim stosunki między członkami rodziny, w tym kwestie dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów rodziców z dziećmi. Ponadto w zakresie prawa rodzinnego leżą podziały majątku wspólnego, sprawy o alimenty oraz oczywiście rozwody bez lub z orzekaniem o winie.

 

Adwokat od spraw rodzinnych

Zakres pomocy prawnej, którą zapewnia kancelaria Rafała Kamińskiego w zakresie prawa rodzinnego, jest szeroki. Klienci liczyć mogą na porady prawne, sporządzanie pism sądowych oraz prowadzenie spraw w sądach na różnych etapach postępowań. Adwokat od spraw rodzinnych ma zatem kompetencje związane:

  • ze sprawami o ograniczenie władzy rodzicielskiej,

  • ze sprawami o ustalenie kontaktu z dzieckiem,

  • ze sprawami o ustalenie/uznanie ojcostwa,

  • z alimentami na dziecko lub małżonka,

  • z separacjami i rozwodami,

  • z podziałami majątku i intercyzami.