Prawo handlowe

monety

Prawo handlowe reguluje stosunki zawierane między przedsiębiorcami. Ponadto zawiera przepisy prawne dotyczące wewnętrznych relacji spółek prawa handlowego oraz stosunków pomiędzy tymi spółkami a osobami trzecimi. Pomoc adwokata w zakresie prawa handlowego w większości przypadków dotyczy zatem:

  • zakładania i rejestracji spółek;

  • obsługi prawnej podmiotów zaangażowanych w obrót gospodarczy;

  • windykacji należności na drodze polubownej lub sądowej;

  • mediacji z innymi przedsiębiorstwami, a także przed sądami I i II instancji;

  • sprzedaży spółek;

  • doradztwa w zakresie umów;

  • bieżącej obsługi prawnej spółek;

  • wsparcia prawnego oraz reprezentacja podczas postępowań sądowych i administracyjnych.

Pomoc w zakładaniu i rejestracji spółek

Jeśli chcecie Państwo założyć spółkę, możecie zwrócić się o pomoc do kancelarii adwokackiej Rafała Kamińskiego, która pomaga w zarejestrowaniu działalności w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zainteresowani otrzymają także wsparcie w przygotowaniu niezbędnych dokumentów, takich jak umowy i regulaminy, licencje, statusy i upoważnienia. Ponadto adwokat Rafał Kamiński oferuje stałą obsługę prawną spółek, na którą składa się nie tylko doradztwo, ale nawet mediacje z kontrahentami.