Prawo gospodarcze

wieżowce

Kancelaria adwokacka Rafała Kamińskiego zajmuje się doradztwem w sprawach prawa gospodarczego poprzez:

  • opiniowanie i sporządzanie projektów pism i umów,

  • porady i opinie prawne,

  • udział w negocjacjach,

  • reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami wszystkich instancji,

  • reprezentowanie przedsiębiorców przed organami administracji publicznej i innymi instytucjami.

 

Czym zajmuje się prawo gospodarcze?

Prawo gospodarcze przede wszystkim zajmuje się regulacją stosunków prawnych, które występują pomiędzy państwem a podmiotami gospodarczymi. Oznacza to, że przepisy w nim zawarte regulują sposoby funkcjonowania działalności gospodarczej w szerokim spektrum tego znaczenia. Dodać warto, że ta gałąź prawa dzieli się na prawo publiczne i prywatne.